Tuesday, 18 September 2012

SUKATAN KEMAHIRAN TAHAP 1 DAN TAHAP 2 UNTUK TIMBANGAN BERATSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


KONSEP TIMBANGAN BERAT


PERBANDINGAN SECARA PENGAMATAN


PERKAITAN ANTARA BERAT, SAIZ DAN BENTUK

UNIT PIAWAI BAGI TIMBANGAN BERAT


HUBUNGAN ANTARA UNIT TIMBANGAN BERAT


LATIHAN


PERMAINAN PLUTO DAN PENILAIAN KENDIRI


OPERASI DALAM TIMBANGAN BERATUNIT TIMBANGAN


OPERASI TAMBAH DAN AKTIVITILATIHANOPERASI TOLAK DAN AKTIVITI
LATIHAN


OPERASI DARAB DAN AKTIVITILATIHAN


OPERASI BAHAGI DAN AKTIVITILATIHAN


PENILAIAN KENDIRI


PETA KONSEP